Oficiální www stránky obce
Obec Janov
www.janovuhrenska.cz
DATUM Vyvěšení NÁZEV
17.1.2018 Veřejná vyhláška č.05-55/2018
8.2.2018 Záměr obce
14.2.2018 Záměr obce
20.2.2018 Pozvánka na ZO 27.2.2018
22.2.2018 Nařízení statutárního města Děčín č.2/2018
22.2.2018 Nařízení statutárního města Děčín č.3/2018
26.2.2018 O Z N Á M E N Í o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Janov u Hřenska
7.3.2018 web Zápis do ZŠ Ludvíkovice
12.3.2018 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem
13.3.2018 Veřejná zakázka
15.3.2018 Dovolená
16.3.2018 Záměr obce
27.3.2018 Záměr obce
28.3.2018 Záměr obce
28.3.2018 Veřejná vyhláška
29.3.2018 Záměr obce
3.4.2018 Veřejná vyhláška - návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
16.4.2018 Pozvánka ZO 23.4.2018
18.4.2018 Zápis do MŠ Janov
ÚŘEDNÍ DESKA